Medio
2010:
Om meer aan te sluiten aan de werkelijke bedrijfsactiviteiten wijzigt 
Munsters Staalbouw BV haar handelsnaam in 
Munsters Metaal Helmond 
welke ook groot op de gevel van het nieuwe pand wordt bevestigd.
December 2009:
Munsters Staalbouw neemt alle CNC-Freesmachines en overige inventaris over van Heca Helmond. Het betreft 3- en 5-assige CNC-freesmachines van de merken Hermle en Leadwell. Tevens komt de voormalige eigenaar van Heca, met een zeer ruime ervaring en grote kennis op freesgebied, bij Munsters in dienst. 
Hierdoor kan Munsters haar klanten in eigen huis een ruimer pakket aan metaal- bewerkingen aanbieden, zonder daarbij nog veel terug te hoeven vallen op toeleveranciers.
Tegelijkertijd wordt de reeds bestaande mogelijkheid van assembleren uitgebreid met het aanbieden van modulebouw voor opdrachtgevers.
November 2009:
Na bijna een jaar van bouwen door aannemer en onderaannemers is het nieuwe bedrijfspand zo ver gevorderd dat bijna alle machines, staalmaterialen, rekken, kantoorinventaris e.d. is overgebracht van het oude pand naar het nieuwe bedrijfspand, waar nu de productie ook al is opgestart. Vanaf 1-11-2009 is ook de telefoon- en faxlijn overgezet naar het nieuwe pand, zodat vanaf dan alle activiteiten op de Haagse Beemdweg 27 plaatsvinden. 

December 2008:

Na vele strubbelingen en tegenslagen wordt eindelijk gestart met het realiseren van de nieuwbouw van ons bedrijfspand aan de 
Haagse Beemdweg 27 te Helmond.
Deze maand wordt gestart met het grondwerk en het storten van de fundering.
Begin januari 2009 zullen de eerste contouren zichtbaar worden door het plaatsen van de staalconstructie door de Smulders Groep.
Begin
2005:
Munsters Staalbouw bv koopt een perceel t.b.v. nieuwbouw.
Na ruim 60 jaar op dezelfde plaats te hebben gezeten is het bedrijfspand aan vernieuwing toe.
In afwachting van sanering van het bouwperceel en de daaraan gekoppelde milieuvergunning van de gemeente Helmond zullen we op dit perceel een nieuwbouw-project gaan realiseren.
Het perceel ligt hemelsbreed ongeveer 800 mtr. van het huidige pand, op een A-locatie aan de Heeklaan, tegenover het voetbalveld van HVV.
Het adres van het nieuw te bouwen pand wordt Haagse Beemdweg 27 (zie kaartje).
Deze pagina houdt u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. 

Huidige Locatie:
Houtse Parallelweg 100

Klik hier voor Foto's van de NIEUWBOUW

Locatie Nieuwbouw:
Haagse Beemdweg 27

December 2004:

Elas lasersnijmachine in gebruik genomen.
Munsters Staalbouw beschikt vanaf dit moment over een extra nieuwe techniek, welke (gedeeltelijk) het ponsen, nibbelen, uithoeken e.d. kan vervangen en is mede hierdoor minder afhankelijk geworden van toeleveranciers.
Complexe uitslagen kunnen nu binnen afzienbare tijd in eigen huis worden vervaardigd.
De capaciteit in dikte van RVS plaat bedraagt 6 mm en voor staalplaat geldt een maximale dikte van 12 mm.
De maximale plaatafmeting bedraagt 3000 x 1500 mm